การประชุมพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค (Standard Coding Guidelines) 2017

วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรม เดอะเซส บางแสน

 

         เมื่อ วันที่ 16 -18 กรกฎาคม 2560 กลุ่มข้อมูโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาสารสุขภาพ5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มีการจัดประชุมพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค (Standard Coding Guidelines) 2017 โดยได้รับเกียรติจากคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาการแพทย์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาแนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรคให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาในการให้รหัสโรค และวิชาการใหม่ๆเกือบทุกรหัสของ ICD และด้วยความกรุณาของผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการให้ Coders มีความเข้าใจในการให้รหัสแต่ละรหัสมากยิ่งโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา

 

 

เขียนโดย  

กลุ่มโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาสารสุขภาพ 5  

ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  


 

Copyright ©2008 vietlinhweb.com. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาสารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาสารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข