การอบรมการใช้งานโปรแกรม CoAg Fin และการบริหารจัดการด้านการเงิน สำหรับโครงการภายใต้แผนงาน DGHT

วันที่ 26-27 มีนาคม 2561

ณ ห้องฝึกอบรมโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา อาคาร 2 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

         เมื่อ วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ได้มีการจัดอบรมการใช้งานของ CoAgFIN และการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อให้เข้าใจ เเละใช้ได้อย่างถูกต้องให้เป็นไปในเเนวทางเดียวกัน

 

 

เขียนโดย  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ณ วันที่ 4 เมษายน 2561  


 

Copyright ©2008 vietlinhweb.com. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาสารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาสารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข