เนื่องจากมีการเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

จึงได้ย้าย URL Link ของโบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลา "รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ" จากเดิม

ที่เคยอยู่ที่ www.vietlinhweb.com ย้ายมาที่โบนัสเกมยิงปลา | เครดิตฟรี | โบนัสฟรีเกมยิงปลา | เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี | เหรียญเกมยิงปลาของ "กองยุทธศาสตร์และแผนงาน"

(ดังภาพที่แนบมานี้) เป็นต้นไป